Huisartsenpraktijk de Schakel is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
078-6126262
Telefoonnummer: 078-6126262
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

LSP- toestemming

Wij vragen uw toestemming...

Wij, uw huisarts en uw apotheek houden een dossier van u bij. In dat dossier stan uw klachten en hoe die worden behandeld. In het dossier van uw apotheek staan welke medicijnen u heeft gekregen. En of u bepaalde medicijnen niet mag gebruiken in verband met bv. een alllergie.

Omdat wij zijn aangesloten op het LSP(Landelijk SchakelPunt) vragen we daarom uw toestemming om uw gegevens te kunnen delen. Dit vragen wij uw apotheek en de huisartsenpost.

Als u toestemming geeft, melden wij  de belangrijkste gegevens uit uw dossier aan bij het LSP.

Waarnemende huisartsen op de Huisartsenpost kunnen die medische gegevens dan ook inzien. En andere apotheken en medische specialisten in het ziekenhuis . Dit is dus niet voor werkgevers of de zorgverzekering inzchtbaar .

Uw gegevens blijven in ons eigen computersysteem staan.

Stel dat u wordt in het weekend onverwachts ziek of u krijgt een ongeluk. Dan komt u op de huisartsenpost of in het ziekenhuis. Dan is er een andere arts voor u. Die arts vraagt uw belangrijkste medische gegevens op. Dit doet hij  alleen als het nodig is voor uw behandeling. Met uw BSN nummer kan hij de belangrijkste medische gegevens inzien. Zo weet hij waar hij rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld met andere klachten die u heeft of met andere medicijnen die u gebruikt.

Wanneer u toestemming wilt geven dan kunt u dat doen via de link: www. ikgeeftoestemming.nl/registratie/toestemmingregelen.

U kunt het ook gewoon melden bij de assistente of de huisarts en dan noteren we dat in uw dossier.